Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri  doğrultusunda yerin yüzlerce metre derinliklerinde gömülü olan yeraltı kaynaklarımızın aranması, keşfedilenlerin bulunduğu yerden çıkarılması, zenginleştirilmesi,   maden kapama ve rehabilitasyon faaliyetlerini çevre ile uyum içinde, kanun ve yönetmeliklerin  müsaade  ettiği kurallar dahilinde havayı, suyu ve toprağı kirletmeden  yapılabileceğini  kanıtlamak.