Toksikoloji bilimi günlük yaşamada kullanılan kimyasalların hangi miktarlarının insan sağlığına ve diğer canlılara zarar verdiğini hangi dozda zarar vermediğini bilimsel araştırmalarla kolayca saptayabilmektedir.

Toksikoloji biliminin saptadığı bilimsel değerler dikkate alınarak  insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik olarak hangi kimyasalın hangi miktarda (dozda)  kullanılırsa zararsız  olduğuna ilişkin uluslararası regülasyonlar yayınlanır ve dünyada uygulanır. Ülkeler kimyasalların kullanımına yönelik  kanun ve yönetmelikleri çıkarırken uluslararası regülasyonları dikkate almaktadırlar.

Herhangi bir işte kullanılan kimyasalların insan ve çevre sağlığına zarar verip vermeyeceğine ilişkin bir değerlendirme yapılabilmesi için öncelikle söz konusu kimyasalın ortamdaki varlığı değil, miktarının (dozu) ölçülüp saptanması gerekmektedir.

Bundan sonra saptanan  miktarın (dozajın)  uluslararası standart değerlere göre o faaliyet için müsaade edilen sınır değerleri aşıp aşmadığına bakılır. Şayet sınır değerleri aşmıyorsa söz konusu kimyasal o faaliyet için rahatlıkla kullanılabilinir.

Siyanürün sanayide kullanımına yönelik olarak uluslararası regülasyon vardır ülkemizde de uygulanmaktadır.